PODĚKOVÁNÍ

Děkuji

 

Mgr. Kateřině Svěcené, Ph.D. za to, že tu „pro ergo je“ – rozumově i srdcem, díky čemuž se jí podařilo mě přemluvit
k obnovení stránek, jež jsem po chvilkovém spuštění z nedostatku času a elánu stáhla z křemíkového světa. A potom ve fázi předělávání tohoto webu za funkci "klíčníka" Kliniky rehabilitačního lékařství VFN a 1. LF UK během fotografování, pomoc při zodpovězení na některé dotazy návštěvníků stránek a za pročtení ergo-textu a podnětné návrhy,

 

jedné milé uchazečce (doufám i budoucí studentce), neboť bez jejího prozrazení chvilkové existence tohoto webu výše zmiňované osobě by tyto stránky nebyly nikdy obnoveny,

 

všem svým skvělým spolužačkám kráčející se mnou ergostudiem, především Aničce Rejtarové, Míše Beerové
za vystavení některých částí těla objektivu mého foťáku a poskytnutí některých svých fotek (a za trpělivost(!), neboť některé fotky nakonec ani nebyly (zatím) použity :)) ),

 

ergoterapeutce z Lůžek včasné RHB iktového centra VFN, Mgr. Janě Pavelkové za ochotu a možnost si na pracovišti vyfotografovat některé pomůcky a přístroje,

 

Mgr. Stáně Marešové a Mgr. Janě Riegerové, svým kamarádkám, které - ač s tímto oborem nemají nic společného - byly ochotny zařídit spolupráci se středoškolskými studenty (Praha a Plzeň),

 

svému (jen o devět a půl hodin mladšímu) stejnovyklubanci, ergoterapeutce Bc. Lucce Junkové za podporu a sounáležitost v (nejen) „ergo-nadšení“ a za zpětnou vazbu na web,

 

absolventce magisterského studia na 1. LF UK, Mgr. Jitce Fricové, která byla a je kdykoliv - i večer "u společných čajů" :) - ochotna mi pomoci zodpovědět na všechny dotazy návštěvníků ohledně předpracovní rehabilitace,

 

Milanu Svobodovi, plzeňskému fotografovi (alba zde), za krásné fotky města Plzně a ještě víc potom za ochotu hned druhý den po mém dotazu naklusat v dešti k budově FZS ZČU, aby mi vyhotovil její fotografii pro banner,

 

pěti uchazečům o studium a dvanácti laikům, kteří byli ochotni prostudovat celý web v testovací fázi a poskytnout mi zpětnou vazbu,

 

svým přátelům mimo ergo, Tommymu Holzerovi, PhDr. Michaeli Cikovi, Ph.D, Mgr. et Mgr. Martinu Peškovi, Zuzce Pouskové, Mirce Šimkové, RNDr. Zuzce Lenochové, Ph.D, Veronice Šimůnkové, MUDr. Míše Petrové, MgA Matěji Pražákovi
a Martině Černé za to, že mi tu na webu kdykoli pomohli s tím, co sami uměli, a také za to, že mě u piva nebo společných akcí naučili přemýšlet o jakémkoliv oboru trochu jiným způsobem, být „pro něco zapálený“ a hledat společné body všech oborů, což mi pak do ergoterapie a webu přineslo jiné rozměry a pohledy,

 

a vám všem návštěvníkům za to, že tento web čtete, za podnětné komentáře a za to, že jste tento můj děkovací (a patetický) výlev dočetli až do konce :)

 

 

Copyright © 2017  Kateřina Holubová  l  All Rights Reserved