PODĚKOVÁNÍ

Děkuji

 

Mgr. Kateřině Svěcené, Ph.D. za to, že tu „pro ergo je“ – rozumově i srdcem, díky čemuž se jí podařilo mě přemluvit
k obnovení stránek, jež jsem po chvilkovém spuštění z nedostatku času a elánu stáhla z křemíkového světa. A potom ve fázi předělávání tohoto webu za funkci "klíčníka" kliniky během fotografování, pomoc při zodpovězení na některé dotazy návštěvníků stránek a za pročtení ergo-textu a podnětné návrhy,

 

jedné milé uchazečce (doufám i budoucí studentce), neboť bez jejího prozrazení chvilkové existence tohoto webu výše zmiňované osobě by tyto stránky nebyly nikdy obnoveny,

 

všem svým báječným spolužačkám kráčející se mnou ergostudiem, především Aničce Rejtarové, Míše Beerové
za vystavení některých částí těla objektivu mého foťáku a poskytnutí některých svých fotek (a za trpělivost(!), neboť některé fotky nakonec ani nebyly (zatím) použity :)) ),

 

ergoterapeutce Mgr. Janě Pavelkové za ochotu a možnost si na pracovišti vyfotografovat některé pomůcky a přístroje,

 

Mgr. Stáně Marešové a Mgr. Janě Riegerové, svým kamarádkám, které - ač s tímto oborem nemají nic společného - byly ochotny se podílet na propagaci mezi středoškolskými studenty (Praha a Plzeň),

Stáně navíc pak za ochotu proklepnout pečlivě text z gramatické stránky,

 

svému (o devět a půl hodin mladšímu :) ) stejnovyklubanci, ergoterapeutce Bc. Lucce Junkové za dennodenní odlehčovací konverzy „v pozadí“, které pomáhají čistit mysl, za sounáležitost v (nejen) „ergo-nadšení“ a za zpětnou vazbu na web,

 

studentce magisterského studia na 1. LF UK, Bc. Jitce Fricové, která byla a je kdykoliv - i večer "u společných čajů" :) - ochotna mi pomoci zodpovědět na některé dotazy návštěvníků ohledně předpracovní rehabilitace,

 

Milanu Svobodovi, plzeňskému fotografovi (alba zde), za krásné fotky města Plzně a ještě víc potom za ochotu hned druhý den po mém dotazu naklusat v dešti k budově FZS ZČU, aby mi vyhotovil její fotografii pro banner,

 

pěti uchazečům o studium a dvanácti laikům, kteří byli ochotni prostudovat celý web v testovací fázi a poskytnout mi zpětnou vazbu,

 

svým přátelům mimo ergo, Tommymu Holzerovi, PhDr. Michaeli Cikánkovi, Mgr. et Mgr. Martinu Peškovi, Zuzce Pouskové, Mirce Šimkové, RNDr. Zuzce Lenochové, Ph.D, Veronice Šimůnkové, MUDr. Míše Petrové, MgA Matěji Pražákovi
a Martině Černé za to, že mě u piva nebo společných akcí naučili přemýšlet o jakémkoliv oboru (zde konkrétně divadlo, psychiatrie, psychologie, biologie, biochemie, medicína, výtvarné umění, žurnalistika) trochu jiným způsobem, být
„pro něco zapálený“ a hledat společné body všech oborů, což mi pak do ergoterapie přineslo jiné rozměry a pohledy,

 

svému chodskému psu, který mě každý den donutil vyrazit do přírody, kde kreativita vzkvétá nejvíce,

 

Dr. Williamu P. Howlettovi za to, že mě k ergoterapii přivedl

 

a vám všem návštěvníkům za to, že tento web čtete, za podnětné komentáře a v neposlední řadě za to, že jste tento můj děkovací výplod dočetli až do konce :)

 

 

Copyright © 2017  Kateřina Holubová  l  All Rights Reserved