STUDIUM ERGOTERAPIE

V současné době lze bakalářský obor ergoterapie studovat na čtyřech školách:

 • 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • Fakulta zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni
 • Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
 • Fakulta zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

Od roku 2014 je na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze otevřeno magisterské studium ergoterapie.

Níže uvedené informace platí pro přijímačky konané v roce 2018.

Bakalářské studium

 • prezenční, 3 roky
 • podmínky pro přijetí: ukončené SŠ vzdělání s maturitou, úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek
 • přijímací zkoušky: písemný test z biologie (modelové otázky lze zakoupit v pokladně děkanátu 1. LF UK, formulář zde)

 

 

Magisterské studium

 • prezenční, 2 roky
 • podmínky pro přijetí: ukončené bakalářské studium v oboru ergoterapie, úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek
 • přijímací zkoušky: písemný test z odborných znalostí oboru ergoterapie

 Přihláška ke studiu

 • do 28. 2. 2018
 • informace a přihláška pro bakalářský obor: klik zde
 • informace a přihláška pro magisterský obor: klik zde

Odkazy  

Koleje

Bakalářské studium

 • prezenční, 3 roky
 • podmínky pro přijetí: ukončené SŠ vzdělání s maturitou, úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek
 • přijímací zkoušky: písemný test z biologie (bližší informace: klik zde), společenskovědní test (bližší informace: klik zde), více informací k požadavkům: klik zde

Koleje

Přihláška ke studiu

 • do 28. února 2018 (e-přihlášky)
 • víc informací k přihláškám: klik zde

Odkazy

Bakalářské studium

 • prezenční, 3 roky
 • podmínky pro přijetí: ukončené SŠ vzdělání s maturitou, úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek
 • přijímací zkoušky: písemný test z biologie člověka

Přihláška ke studiu

 • do 31. 3. 2018 (e-přihlášky)
 • víc informací k přihláškám: klik zde
 • fakulta nabízí přípravný kurz pro přijímací řízení (pro nelékařské obory), více informací zde

Koleje

 • informace o kolejích: klik zde
 • přehlednější informace zde

Odkazy

Bakalářské studium

 • prezenční/kombinované, 3 roky

Prezenční forma studia

 • podmínky pro přijetí: ukončené SŠ vzdělání s maturitou, úspěšné absolvování písemných přijímacích zkoušek
 • přijímací zkoušky: písemný test z biologie člověka (ukázka zde)
 • víc informací k přijímacím řízením: klik zde

 

Kombinovaná forma studia

 • podmínky pro přijetí: ukončené SŠ vzdělání s maturitou, úspěšné absolvování přijímacích zkoušek, doložení potvrzení o ukončení adaptačního procesu v oboru ergoterapie (nejpozději do 28. 2. 2018)
 • přijímací zkoušky: písemný test z biologie člověka, k získanému počtu bodů z testu se připočítávají body za praxi v oboru ergoterapie (dle délky praxe)
 • víc informací k přijímacím řízením: klik zde

Přihláška ke studiu

 • do 28. února 2018 (e-přihláška)

Koleje

Odkazy

Copyright © 2017  Kateřina Holubová  l  All Rights Reserved